Санаторно-курортна карта

 (форма N 072/о)

 

"Санаторно-курортна карта" (форма N 072/о) являється обов'язковим медичним документом, який видається хворому у віці 18 років і старше на руки при направленні його на лікування в усі типи санаторно-курортних закладів, за винятком санаторіїв для хворих на туберкульоз (форма N 078/о "Направлення в санаторій хворих на туберкульоз").

Перед заповненням санаторно-курортної карти лікар повинен переконатися, що:

- у хворого наявна путівка для санаторно-курортного лікування (в окремих випадках, коли хворий бажає самостійно, за власні кошти придбати путівку (курсівку) для амбулаторно-курортного лікування безпосередньо на вказаному ним курорті (в курортній поліклініці), наявність її на момент заповнення карти не обов'язкова;

- путівка відповідає даним раніше рекомендаціям хворому при видачі "Довідки для одержання путівки" (форма N 070/о) щодо основного та супутніх діагнозів захворювання, профілю санаторію (гастроентерологічний, кардіологічний тощо), виду лікування, сезону року та інших факторів (контрастність кліматогеографічних умов, місця проживання і курорту на термін дії путівки, важкість поїздки, пересадки, віддаленість);

- на момент звертання хворого для отримання санаторно-курортної карти він безпосередньо перед цим пройшов передбачений обов'язковий перелік обстежень, консультацій необхідних спеціалістів і за їх результатами та станом здоров'я, характером перебігу захворювання, його стадії і форми на даний час у нього немає відхилень, які можуть бути приводом до відмови у видачі санаторно-курортної карти згідно затвердженого переліку медичних показань та протипоказань для санаторно-курортного лікування.

Тільки при дотриманні перерахованих вимог можна видавати санаторно-курортну карту. За бажанням хворого (при наявності у нього протипоказань до санаторно-курортного лікування, встановлених лікуючим лікарем) карта не видається.

Форма заповнюється лікуючим лікарем амбулаторно-поліклінічного закладу (амбулаторія, поліклініка, диспансерне відділення, жіноча консультація) за місцем проживання хворого, за винятком хворих, які перенесли гострий інфаркт міокарду, які безпосередньо із спеціалізованого відділення стаціонару переводяться на долікування в реабілітаційні кардіологічні відділення санаторіїв (карта заповнюється лікуючим лікарем стаціонару).

На карті проставляється кутовий штамп закладу, N санаторно-курортної карти та дата її видачі.

Всі пункти карти обов'язково повинні бути заповнені. Пункти "Адреса лікувального закладу" та "Адреса хворого" повинні відповідати поштовим вимогам, включаючи наявність п'ятизначного індексу. Реквізити "Прізвище, ім'я, по батькові" лікаря, хворого вноситься без скорочень.

В пункті 4 - дається точна індивідуальна оцінка перебігу захворювання у хворого, анамнестичні відомості та результати попереднього лікування згідно з даними "Медичної карти амбулаторного хворого" - форми N 025/о, а для студентів у віці 18 років і старше - "Медичної карти студента" - форми N 025-3/о.

При заповненні пункту 5 - потрібно внести дати і результати обов'язкових (клінічні аналізи крові, сечі, ЕКГ, флюорографія, а також інші з врахуванням віку хворого) та спеціальних діагностичних досліджень, які мають відношення до захворювання, а при наявності супутніх захворювань - висновок відповідних консультантів. Для жінок обов'язковим є результат кольпоцитоскопії та висновок гінеколога. Результати досліджень не повинні бути з великим терміном давності (для лабораторних, функціональних - не більше одного місяця; рентгенологічних, комп'ютерної томографії, ультразвукових - не більше 6 місяців).

При заповненні пункту 6 - "Діагноз" потрібно дотримуватися загальноприйнятих в Україні клінічних класифікацій. Діагноз повинен бути розгорнутим, містити всі передбачені для нього класифікацією особливості (наприклад, клінічна форма, ступінь важкості, стадія, фаза, функціональний діагноз тощо).

У пункті "Висновок" лікар повинен зробити запис щодо можливості санаторно-курортного оздоровлення з конкретною вказівкою де саме (найменування курорту, санаторію), якого профілю (кардіологічний, пульмонологічний тощо) та сезону лікування (літо, осінь тощо).

Санаторно-курортна карта підписується лікуючим лікарем, завідуючим відділенням (а там, де його немає - заступником головного лікаря або головним лікарем) і завіряється печаткою закладу. Вони несуть відповідальність за правильність відбору на санаторно-курортне лікування та якість заповнення санаторно-курортної карти.

Видається санаторно-курортна карта не пізніше, як за десять днів до початку санаторно-курортного лікування і дійсна на термін не більше 2 місяців з дня її видачі. У випадках, коли хворий не використав санаторно-курортну карту протягом двох місяців, вона стає недійсною. Нова санаторно-курортна карта може бути видана тільки після повторного проходження хворим в установленому порядку обстежень, оглядів та консультацій лікарів.

Про видачу санаторно-курортної карти лікар робить запис в "Медичній карті амбулаторного хворого" - формі N 025/о з зазначенням дати видачі, N карти та путівки, скарг на день видачі та об'єктивного та супутнього діагнозів і повністю - дані висновку (рекомендований курорт, санаторій, профіль, вид лікування, пора року).

Санаторно-курортний заклад після завершення курсу лікування хворого направляє поштою в лікувально-профілактичний заклад відривний талон до форми N 072/о за адресою, яка зазначена на першій сторінці карти.

Санаторно-курортна карта зберігається в "Медичній карті стаціонарного хворого" - формі N 003/о санаторно-курортного закладу протягом 25 років.

Примітка: хворим у віці до 18 років видається "Санаторно-курортна карта для дітей та підлітків" - форма N 076/о ( v0202282-92 ). Санаторно-курортна карта для дітей та підлітків (форма N 076/о ( v0202282-92 )

"Санаторно-курортна карта для дітей та підлітків" - (форма N 076/о) видається при:

- наявності безкоштовної "Путівки в дитячий санаторій" - форма N 077/о на дітей у віці до 14 років (14 років 11 місяців 29 днів), яка відповідає зробленому раніше висновку міської (районної) санаторно-відбірної комісії. Вказані путівки являються іменними. Видача форми N 076/о на прізвище, яке не відповідає прізвищу та імені дитини, що вказані у путівці - не дозволяється. Крім того, вік дитини і показання повинні відповідати медичному профілю санаторію.

Форма N 076/о заповнюється при наявності у підлітка (15 років - 17 років 11 місяців 29 днів) путівки для санаторно-курортного лікування (у випадках, коли для нього буде придбана путівка (курсівка) для санаторно-курортного лікування безпосередньо на вказаному курорті (курортній поліклініці) самостійно. Наявність її на момент заповнення карти не обов'язкова.

До заповнення санаторно-курортної карти діти та підлітки повинні завершити проходження передбаченого обов'язкового переліку обстежень, консультацій необхідних спеціалістів. Якщо за їх результатами та станом здоров'я у них встановлені медичні протипоказання для санаторно-курортного лікування, - санаторно-курортна карта не видається.

Форма N 076/о заповнюється лікуючим лікарем територіального амбулаторно-поліклінічного закладу за місцем проживання дитини, підлітка.

Підставою для заповнення форми N 076/о для дітей являються дані "Історії розвитку дитини" - форма N 112/о, "Медичної карти дитини" - форма N 026/о, для підлітків - "Медичної карти амбулаторного хворого" - форма N 025/о, "Вкладного листка на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого" - форма N 025-1/о, а для підлітків-студентів - "Медичної карти студента" - форма N 025-3/о.

Лікар зобов'язаний заповнити всі пункти карти конкретно, чітко, згідно поставлених питань, які в ній наведені. Пропуск окремих пунктів не допускається.

Назва лікувально-профілактичного закладу повинна відповідати його повній назві згідно затвердженого Статусу, адреса - всім поштовим реквізитам, включаючи п'ятизначний індекс.

В усіх пунктах "Прізвище, ім'я, по батькові" - скорочення не допускаються.

В пункті 2 - "Спадковість" вказується не обтяжена чи обтяжена (чим саме).

В пункті 3 - "Профілактичні щеплення" вказується дата, доза, серія і назва препаратів, якими проведені щеплення у відповідності до віку дитини (підлітка) та календаря профілактичних щеплень. Дані беруться для дітей "Карти обліку профілактичних імунізацій і реакцій на щеплення" - форми N 112/о - "Історія розвитку дитини", "Профілактичні щеплення", форми N 026/о - "Медична карта дитини" або форми N 063/о "Карти профілактичних щеплень"; для підлітків - із форми N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого" - "Відомості про щеплення" або сторінки 21 "Вакцинація та ревакцинація" - форми N 025-3/о "Медична карта студента".

При заповненні пункту 7 - вписати результати всіх зазначених обов'язкових досліджень та дату проведення кожного з них (за винятком флюорографії для дітей у віці до 14 років включно). В рядках "Інші дослідження" доцільно вказати ті, які є інформативними для патології, з приводу якої рекомендується санаторно-курортне лікування. Результати лабораторних та функціональних досліджень на момент заповнення карти не повинні бути більш як місячної, а апаратних досліджень - шестимісячної давності.

При заповненні пункту 8 - "Діагноз основний" потрібно дотримуватися загальноприйнятих національних клінічних класифікацій. Діагноз повинен бути розгорнутим, містити всі передбачені для нього класифікацією особливості: (клінічна форма, ступінь важкості, стадія, фаза, функціональний діагноз тощо).

Заповнена "Санаторно-курортна карта для дітей і підлітків" підписується лікуючим лікарем і завідуючим відділенням та завіряється печаткою лікувального закладу.

Після цього вона подається разом з медичною обліковою документацією, на підставі якої заповнена карта, на розгляд міської (районної) санаторно-відбірної комісії, яка робить остаточний заключний висновок щодо діагнозів захворювання та рекомендованого санаторно-курортного лікування. Висновок підписується головою та членами комісії і також завіряється печаткою закладу. Голова комісії несе особисту відповідальність за правильність відбору на санаторно-курортне лікування та повноту і якість заповнення санаторно-курортної карти.

Видається санаторно-курортна карта не пізніше як за десять днів до початку санаторно-курортного лікування і дійсна на термін не більше 2 місяців з дня її видачі.

Про видачу санаторно-курортної карти робляться записи в облікову медичну документацію, на підставі яких вона видана (форми N 112/о, N 026/о, N 025/о, N 025-1/о або ф. N 025-3/о).

Після завершення курсу лікування дитини, підлітка лікар-ординатор санаторно-курортного закладу заповнює відривний талон до форми N 076/о, який підписується ним, головним лікарем санаторію (заступником головного лікаря) і завіряється печаткою санаторію. Заповнений відривний талон направляється санаторно-курортним закладом поштою в амбулаторно-поліклінічний заклад за місцем проживання дитини, підлітка.

Санаторно-курортна карта зберігається в "Медичній карті стаціонарного хворого" - форма N 003/о санаторно-курортного закладу (25 років), а відривний талон - у відповідній обліковій медичній документації амбулаторно-поліклінічного закладу згідно передбачених термінів її зберігання.