3.5. СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА

 

НОРМАТИВНА БАЗА:

 

НАКАЗИ МОЗ УКРАЇНИ:

від 25.12.90 №209 “Про організацію служби екстреної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях";

від  30.12.92 №206 "Про заходи щодо поліпшення організації  та підвищення якості кардіологічної допомоги населенню України";

від 26.08.93 №191 “Про удосконалення медичної допомоги хворим пульмонологічного профілю";

від 14.02.94 №24/39 “Про удосконалення роботи дитячої офтальмологічної служби";

від 08.10.97 №303 “Про регламентацію діяльності анестезіологічної служби України";

від 30.03.94 №41 "Про регламентацію ортопедо-травматологічної служби в Україні";

від  05.05.95 №84 "Про дитячу ортопедо-травматологічну службу України";

від 28.11.97 №340 ( v0340282-97 ) "Про удосконалення організації служби променевої діагностики та променевої терапії";

від 29.12.94 №318 “Про удосконалення рефлексо-терапевтичної служби в Україні”;

від 29.12.03 №620 "Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні". Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.04.06 №224”

 

НАКАЗИ МОЗ УКРАЇНИ, ЯКИМИ ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОТОКОЛИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ

від 12.12.03 №580 Про удосконалення лікування хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД" медична допомога дорослим, підліткам та дітям при ВІЛ-інфекції та СНІДі;

від 15.12.03 №582 "Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги";

від 23.11.04 №566 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями "ортопедична стоматологія", "терапевтична стоматологія", "хірургічна стоматологія", "ортодонтія", "дитяча терапевтична стоматологія", "дитяча хірургічна стоматологія";

02.12.04 №593 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Нефрологія";

від 06.12.04 №604 "Про затвердження клінічних протоколів за спеціальністю "Урологія";   

від 31.12.04 №676 "Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги";

від 17.01.05 №23 Про затвердження окремих протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Урологія";

від 17.01.05 №24 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів";

від 28.01.05 №45 "Про затвердження протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз";

від 13.06.05 №271 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Гастроентерологія";

від 29.12.05 №782 "Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги";

від 25.04.06 №245 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Нейрохірургія";

від 03.07.06 №430 „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Анестезіологія  та інтенсивна терапія”;

від 03.07.06 №431 „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Сексопатологія";

від 03.07.06 №432 „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Алергологія”;

від 03.07.06 №433 „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Пульмонологія";

від 03.07.06 №434 „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Паразитологія";

від 03.07.06 №435 „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Токсикологія";

від 03.07.06 №436 „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Кардіологія";

від 13.10.06 №676 „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Ревматологія”;

від 05.02.07 №59 „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Психіатрія”

 

 

3.5.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

3.5.1.1. Кожний пацієнт, госпіталізований в лікувально-профілактичний заклад, обстежується в необхідному обсязі лікарем:

 

3.5.1.1.1. Лікар визначає обсяг і глибину обстежень пацієнта і встановлює клінічний діагноз (не пізніше 72 годин від моменту поступлення)

 

Лікарем розробляється і виконується план обстеження пацієнта для встановлення клінічного діагнозу, про що робляться записи в медичній карті

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – наявні медичні картки, в яких відсутні плани обстеження і клінічний діагноз, встановлений протягом перших 72 годин від моменту поступлення пацієнта

В – у кожній медичній карті наявні план обстеження і клінічний діагноз, встановлений протягом перших 72 годин від моменту поступлення пацієнта

 

3.5.1.1.2. Щодня лікар оглядає пацієнта і робить запис в медичній карті стаціонарного хворого про динаміку захворювання та корегує призначення

 

У записах в медичній карті повинні бути обґрунтована необхідність подальшого перебування хворого у межах даного лікувально-профілактичного закладу, записи про виконані медичні втручання

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – наявні медичні картки, в яких відсутні систематичні записи про перебіг захворювання, виконані медичні втручання

В – у кожній медичній карті наявні систематичні записи про перебіг захворювання, виконані медичні втручання

 

3.5.1.1.3. При переміщенні пацієнта до інших підрозділів закладу лікар оформляє детальний етапний епікриз у медичній карті.

 

Лікарем робиться детальний етапний епікриз з вказанням динаміки захворювання та стану хворого на час огляду, результатів діагностичних процедур та отримане лікування

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – наявні медичні картки, в яких відсутні етапні епікризи

В – детальний етапний епікриз наявний у всіх випадках, коли мало місце переміщення пацієнта до інших підрозділів

 

3.5.1.2. Для кожного пацієнта розробляється план обстеження і лікування

Згідно стандартам якості лікувально-діагностичного процесу, затвердженим у кожному підрозділі, розробляється план обстеження і лікування персонально для кожного пацієнта, про що робляться записи в медичній карті

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – відсутні розроблені для кожного пацієнта плани обстеження і лікування на основі стандартів, що підтверджується при перегляді медичних карток

В – плани обстеження і лікування розробляються для кожного пацієнта на основі стандартів, затверджених у підрозділі

 

3.5.1.3. У разі складного перебігу хвороби та у важких випадках адміністрація відділення скликає консиліум лікарів, який очолює заступник головного лікаря (начмед). Відповідальність за виконання рішення консиліуму несе лікар, який здійснює лікування хворого

 

Лікар, який здійснює лікування хворого, заносить рішення консиліуму до медичної карти і в подальшому виконує усі рекомендації щодо діагностики і лікування пацієнта

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – у медичних картах хворих із складним перебігом захворювання відсутні записи про проведення консиліумів; наявні свідчення, що рішення і рекомендації консиліумів не виконуються, що підтверджується при перегляді медичних карт і співбесіді з персоналом

В – у всіх без винятку медичних картах хворих із складним перебігом захворювання наявні записи про проведені консиліуми, рішення і рекомендації яких виконуються під постійним контролем лікуючого лікаря, що підтверджується при перегляді медичних карт і співбесіді з персоналом

 

3.5.1.4. У медичній карті наявний листок лікарських призначень, температурний листок (згідно з встановленою формою Міністерства охорони здоров’я України), які належним чином заповнюються Медичні сестри відповідно до даних, записаних лікарем у листок лікарських призначень, здійснюють діагностичні та лікувальні призначення. Працівник середнього мед. персоналу, який виконує призначення, чітко підписується про їх виконання. У випадку виникнення негативних наслідків (алергічних, запальних, больових, температурних і т. п. реакцій) працівник середнього мед. персоналу негайно сповіщає лікаря

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – наявні медичні карти, в яких відсутні листки призначень і температурні листки; листки призначень і температурні листки ведуться несистематично, відсутні підписи персоналу про виконання призначень

В – у всіх без винятку медичних картах є листки призначень і температурні листки, які належним чином заповнюються, що підтверджується при перегляді

 

 

 

3.5.2. ХІРУРГІЯ, АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ (РЕАНІМАЦІЯ)

 

НОРМАТИВНА БАЗА:

 

постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.92 № 460 “Правила медичного огляду з метою виявлення заражень ВІЛ”.

 

НАКАЗИ МОЗ СРСР ТА МОЗ УРСР:

від 04.01.74 №24 “Об оснащении отделений анестезиологии-реанимации областных (краевых, республиканских) больниц комплектами медицинской портативной аппаратуры";

від 12.11.73 №886 “Про затвердження номенклатури досліджень, що проводяться бактеріологічними лабораторіями санітарно-епідемічних станцій";

від 31.07.78 №720 “Про поліпшення медичної допомоги хворим з гнійними хірургічними захворюваннями і посилення заходів по боротьбі з внутрішньолікарняною інфекцією";

від 31.01.72 №49 “Про заходи по дальшому поліпшенню хірургічної допомоги хворим з судинною патологією";

від 01.03.78 №99 “О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению неотложной хирургической помощи населению УССР";

від 05.01.90 №22 “Об организации выездной реанимационной неотложной бригады”.

 

НАКАЗИ МОЗ УКРАЇНИ:

від 08.10.97 №303 “Про регламентацію діяльності анестезіологічної служби України";

 

Організація ефективного анестезіологічного забезпечення і оперативної діяльності передбачає:

 

3.5.2.1. На планове оперативне втручання надходять хворі після обстеження на догоспітальному етапі

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – на планове оперативне втручання надходять хворі без проведених обстежень на догоспітальному етапі, що призводить до зростання доопераційного ліжко-дня

В – на планове оперативне лікування надходять хворі після максимально можливого обстеження на попередньому етапі, що підтверджується при перегляді медичних карток і співбесіді з лікарським персоналом

 

3.5.2.2. Розклад усіх планових операцій затверджений у відділенні не пізніше, ніж за добу перед операцією, у розкладі зазначаються прізвища оперуючого хірурга, асистента і анестезіолога, а також назва операції і переливання крові та її препаратів, що плануються.

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – відсутній затверджений розклад планових операцій, або у розкладі відсутні дані про хірурга та асистентів, або ж назва операції і переливання крові, що планується

В – наявний розклад операцій із зазначенням даних про хірурга та асистентів, назви операції і переливання крові, що планується

 

3.5.2.3. У відділенні наявна операційна (операційний блок), обладнана згідно нормативних документів про організацію хірургічної служби

 

В операційній наявні необхідна кількість хірургічних інструментів, анестезіологічної апаратури, ліків та розхідних матеріалів, білизни, обладнання. В даному підрозділі працюють відповідні фахівці. Відповідальність та контроль за дотриманням санепідрежиму в оперблоці несе адміністрація відділення, а також працівники оперблоку згідно посадових інструкцій

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – операційна (операційний блок) не обладнані згідно нормативних документів

В – операційна (операційний блок) обладнані згідно нормативних документів про організацію хірургічної служби, що підтверджується оглядом

 

3.5.2.3.1. Наявні акти перевірок санітарно-епідеміологічної служби

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – відсутні або ж свідчать про недотримання санітарно-епідеміологічного режиму

В – наявні і свідчать про дотримання санітарно-епідеміологічного режиму

 

3.5.2.3.2. Наявні результати контрольних змивів

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – відсутні або ж свідчать про недотримання санепідрежиму

В – наявні і свідчать про дотримання санепідрежиму

 

3.5.2.3.3. Наявне обладнання для організації гемотрансфузій:

сироватки, прилади для визначення груп крові, обладнання для проведення необхідних проб на сумісність

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – відсутнє або знаходиться у неробочому стані

В – наявне і знаходиться у робочому стані

 

3.5.2.4. Напередодні оперативного втручання анестезіолог проводить огляд пацієнта, про що робить запис в медичну карту

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – відсутні свідчення про проведення анестезіологом огляду пацієнта напередодні оперативного втручання

В – анестезіолог робить огляд пацієнта перед оперативним втручанням, про що робиться запис в медичну карту

 

3.5.2.5. Запис анестезіолога відображає об’єктивний стан хворого

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – у записі анестезіолога відсутні дані про об’єктивний стан хворого

В – наявні

 

3.5.2.6. Результати обстежень аналізуються анестезіологом не пізніше, ніж за 12 годин до планового оперативного втручання

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – не аналізуються або аналізуються у більш пізній термін, що підтверджується при огляді медичних карт і співбесіді

В – аналізуються у встановлені терміни

 

3.5.2.7. Анестезіолог перевіряє робочий стан і стерильність устаткування безпосередньо перед операцією

 

Існує система позмінної передачі обладнання, що фіксується документально (журнал передачі зміни і т. і.)

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

 

КО:

Н – не перевіряє, відсутня система позмінної передачі обладнання

В – перевіряє, існує система позмінної передачі обладнання

 

3.5.2.8. В найближчому післяопераційному періоді пацієнти знаходяться у післяопераційних палатах під наглядом медперсоналу

 

У відділенні наявні спеціально обладнані післяопераційні палати (кисень, контроль артеріального тиску, пульсу, дихання), куди переводяться хворі безпосередньо після операції під ретельний нагляд лікарів і медсестер. Можливе переведення у відділення інтенсивної терапії

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – не існує чіткої системи ведення післяопераційних хворих, відсутні післяопераційні палати, де здійснюється безпосередній контроль за станом пацієнта у післяопераційному періоді

В – існує чітка система догляду за післяопераційними хворими, наявні післяопераційні палати або відділення інтенсивної терапії для післяопераційних хворих

 

3.5.2.9. Післяопераційна допомога включає (але не обмежується цим) наступне:

 

3.5.2.9.1 Лікарський контроль

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – відсутні дані про достатній лікарський контроль, який включає в себе огляд пацієнта анестезіологом у післяопераційному періоді, огляди лікуючого лікаря не менше 2-х разів щодня, що підтверджується при перегляді медичних карток і співбесідами з пацієнтами

В – анестезіолог робить післяопераційний огляд пацієнта для оцінки його стану після анестезії як відразу ж після операції, так і після переведення пацієнта в загальну палату. Лікар, який відповідає за лікування хворого, щонайменше 2 рази на день оглядає хворого, що підтверджується при співбесіді з пацієнтами і ознайомленні з медичними картами

 

3.5.2.9.2. Сестринський догляд

 

Сестра перевіряє стан свідомості, тиск, пульс, частоту дихання у післяопераційних хворих та виконує призначення лікаря

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – відсутні свідчення про належний сестринський догляд, що включає моніторинг за станом свідомості, показників дихання, частоти серцевих скорочень, виконання лікарських призначень, що підтверджується при співбесіді з персоналом та пацієнтами

В – наявний належний сестринський догляд, що підтверджується при співбесіді з персоналом і пацієнтами

  

3.5.2.9.3. Профілактику інфекційних ускладнень

 

Профілактика інфекційних ускладнень здійснюється за допомогою:

 

а) дотримання правил асептики і антисептики;

б) превентивної раціональної інтра- і післяопераційної антибіотикотерапії;

в) контролю стерильності операційного інструментарію, білизни, шовного матеріалу, рук хірурга, повітря операційної, дихальних контурів апаратури;

г) обстеження персоналу на бацилоносійство, наявність вогнищ хронічної інфекції, сифіліс, СНІД (перевіряється наявність санітарних книжок з чинним допуском до роботи)

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – відсутні свідчення про належне виконання заходів щодо профілактики післяопераційних інфекційних ускладнень, про що свідчить високий їх рівень

В – належним чином виконується профілактика післяопераційних інфекційних ускладнень, про що свідчить низький їх рівень

 

3.5.2.10. Результати патогістологічних і цитологічних досліджень видалених тканин заносяться лікарем до медичної карти, а також у витяг з медичної карти (якщо була виконана експрес-біопсія під час операції, то результат заноситься до протоколу операції)

 

У медичну карту заносяться дані зазначених досліджень з вказанням дати і номера дослідження, прізвища виконавців. У відділенні ведеться облік патогістологічних і цитологічних досліджень

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – наявні медичні карти, витяги із медичних карт, в яких відсутні записи з вказанням номера і дати результатів патогістологічних або цитологічних досліджень видалених тканин. Облік патогістологічних і цитологічних досліджень не ведеться

В – у кожному випадку до медичної карти і витягу заносяться результати патогістологічних і цитологічних досліджень, наявна система обліку проведених досліджень

 

3.5.2.11. Складовою контролю якості роботи хірургічної служби є детальний розбір причин виникнення наступних випадків:

 

3.5.2.11.1. Планова операція не відбулася у призначений час

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – такі випадки не розбираються, причини не встановлюються

В – кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому

 

3.5.2.11.2. Пацієнт не був достатньо підготовлений до оперативного втручання

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – такі випадки не розбираються, причини не встановлюються

В – кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому

 

3.5.2.11.3. Пацієнт був переведений з палати інтенсивної терапії або післяопераційної палати раніше, ніж цього вимагав стан його здоров’я

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – такі випадки не розбираються, причини не встановлюються

В – кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому

 

3.5.2.11.4. Повторне оперативне втручання (за виключенням запланованих)

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – такі випадки не розбираються, причини не встановлюються

В – кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому

 

3.5.2.11.5. Хірургічні інфекційні ускладнення

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

 КО:

Н – такі випадки не розбираються, причини не встановлюються

В – кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому

 

3.5.2.11.6. Інфаркт міокарду, кровотеча, гематома, пневмонія, тромбоемболія легеневої артерії або інсульт

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – такі випадки не розбираються, причини не встановлюються

В – кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому

 

3.5.2.11.7. Летальний наслідок з інших причин після оперативного втручання

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – такі випадки не розбираються, причини не встановлюються

В – кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому

 

3.5.2.12. Наявність у відділенні інтенсивної терапії медичного обладнання, в т. ч. лабораторного, згідно з табелем оснащення. В т. ч. апарату „штучна нирка”

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – відсутнє обладнання

В – наявне обладнання

 

3.5.2.13. Проведення знеболювання при болючих втручаннях у дітей у 90 % та більше випадках

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - проведення знеболювання в випадках менше 90%

В - проведення знеболювання у 90% та більше випадках

 

3.5.3. СЛУЖБА МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА

 

Лікувальний заклад з питань материнства i дитинства може бути частиною стаціонару загального профілю або окремим медичним закладом. Пологовий будинок не може поєднуватись з багатопрофільною  дитячою лікарнею.  Організація роботи родопомічних закладів здійснюється за єдиними принципами відповідно до вимог діючих галузевих нормативних документів. Головний лікар забезпечує створення умов діяльності медичного персоналу пологового будинку (акушерсько-гінекологічного відділення)та організовує, його роботу у відповідності положень, затверджених наказом МОЗ України від 28.12.03. № 620 "Про організацію стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні".

Згідно з планом обстеження і лікування та відповідно до чинного законодавства, в медичній карті стаціонарного хворого, історії пологів здійснюються відповідні відмітки щодо  поінформованої згоди пацієнтки на всі запропоновані методи обстеження/лікування з фіксацією дати їх призначення: назви методу обстеження/лікування, прізвища, ім’я, по батькові та підпису лікуючого лікаря, а також особистого підпису пацієнтки

 

НОРМАТИВНА БАЗА:

 

НАКАЗИ МОЗ СРСР:

від 03.01.85 №5 “Об утверждении Положения о детской областной (краевой, республиканской) больнице";

від 09.09.86 №1263 “О дополнительных мерах по снижению детской смертности";

від 18.02.88 №127 “Про стан і заходи щодо поліпшення гінекологічної допомоги в країні”.

 

НАКАЗИ МОЗ УРСР ТА МОЗ УКРАЇНИ:

від 29.04.87 №303 “Про заходи по подальшому поліпшенню охорони здоров’я жінок і дітей раннього віку, зниженню дитячої смертності”;

від  05.01.96 №4 "Про організацію та забезпечення медичної допомоги новонародженим в Україні";

від 14.11.05 №604 "Про удосконалення організації надання медико-соціальної допомоги дітям та молоді";

від 26.08.93 №191 "Про удосконалення медичної допомоги хворим пульмонологічного профілю";

від 14.02.94 №24/39 "Про удосконалення роботи дитячої офтальмологічної служби";

від 09.03.04 №121/185 "Про вдосконалення профілактики та оздоровлення дітей з порушеннями зору";

від 20.02.95 №33 "Про розвиток та удосконалення лікувально-профілактичної допомоги дітям з алергічними захворюваннями";

від 05.05.95 №84 "Про дитячу ортопедо-травматологічну службу України";

від 28.03.01 №121/16 "Про удосконалення дитячої кардіохірургічної служби";

від 27.04.06 №255 “Про затвердження клінічного протоколу надання неонатологічної допомоги дітям “жовтяниця новонароджених”;

від 31.07.06 №529/49 “Про затвердження галузевої програми “Підтримки грудного вигодовування дітей в Україні на 2006-2010 роки”;

від 04.08.06 №540 “Про затвердження принципів  підтримки грудного вигодовування, критеріїв та порядку оцінки закладу охорони здоров’я на відповідність статусу “Лікарня, доброзичлива до дитини”;

від 30.03.94 №43 “Про удосконалення нефрологічної допомоги дітям в Україні”

від 30.12.92 №208 “Про заходи подальшого покращання  і розвитку онкологічної допомоги дитячому населенню”;

від 08.10.97 №303 “Про регламентацію діяльності анестезіологічної служби України”

від 18.08.93 №186 “Про заходи щодо подальшого удосконалення якості медичної допомоги дітям із захворюваннями системи крові”;

від 05.01.96 №4 “Про організацію та забезпечення медичної допомоги новонародженим в країні”;

від 18.05.98 №123 “Про затвердження Типового положення про будинок дитини”;

від 11.10.93 №214 “Про удосконалення неврологічної допомоги дітям України”;

від 21.01.00 №16 “Про внесення змін і доповнень до Переліку захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків їх перебування на обліку в Центрі з усиновлення дітей при Міністерстві освіти і науки України”;

від 15.12.00 №344 “Про затвердження методичних рекомендацій з удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію /СНІД”;

від 10.09.99 №224 “Про удосконалення нейрохірургічної допомоги дітям в Україні”;

від 17.03.04 №142/275 “Про затвердження форми акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину та Інструкції про порядок його заповнення”;

від 11.07.05 №342 “Про внесення змін до наказу МОЗ України від 04.12.01 № 482 “Про затвердження порядку видачі медичного висновку про дитину-інваліда віком до 16 років” (зі змінами);

від 08.11.01 №454/471/516  “Про затвердження Переліку медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років”;

від 30.08.05 №432/496  “Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”;

від 15.02.06 №69 “Про внесення змін і доповнень до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18.05.98 №123 “Про затвердження Типового положення про

        будинок дитини”;

від 22.10.93 №221 «Про заходи щодо вдосконалення урологічної допомоги дітям в Україні» ;

від 19.08.04 №417 «Про удосконалення дитячої патолого-анатомічної служби» ;

від 18.08.99 №209 «Про заходи щодо подальшого удосконалення медичної допомоги дітям із вродженими та набутими захворюваннями щелепно-лицьової ділянки» ;

від 19.08.99 №212 «Про створення Українського науково-методичного центру первинної профілактики стоматологічних захворювань у дітей» ;

від 25.05.00 №120 «Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД» ;

від 29.07.96 №233 “Про затвердження інструкцій щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз”, зареєстровано у Міністерстві Юстиції України 17.09.96 №036/1061;

від 03.0206 №48 “Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів”;

від 20.05.97 №156 “Про виконання постанови Кабінету Міністрів від 14.04.97 №323 «Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні» ;

від 08.09.06 №602 "Про удосконалення медичної допомоги дітям, хворим на цукровий діабет";

від 16.02.04 №85 «Про створення реєстру дітей, хворих на цукровий діабет";

від 16.02.04 №84 «Про створення реєстру дітей, хворих на гіпофізарний нанізм»

 

НАКАЗИ МОЗ УКРАЇНИ, ЯКИМИ ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОТОКОЛИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДИТЯЧОМУ НАСЕЛЕННЮ

від 29.12.03 №624 "Про затвердження протоколів лікування дітей зі спеціальності "Дитяча урологія";

від 30.03.04 №88-Адм "Про затвердження протоколів лікування дітей зі спеціальності "Дитяча хірургія";

від 27.08.04. №429 "Про затвердження клінічних протоколів лікування найпоширеніших нейрохірургічних захворювань у дітей";

від 30.06.04 №325 "Про затвердження протоколів лікування дітей зі спеціальністю "Дитяча токсикологія";

від 09.07.04 №354 "Про затвердження протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей";

від 09.07.04 №355 "Про затвердження  протоколів лікування дітей зі спеціальності "Дитяча імунологія";

від 31.08.04 №436 "Про затвердження клінічних  протоколів лікування дітей за спеціальністю "Дитяча нефрологія";

від 31.08.04 №437 "Про затвердження клінічних  протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і до шпитальному етапах";

від 10.01.05 №8 "Про затвердження клінічних протоколів зі спеціальності "Дитяча офтальмологія";

від 10.01.05 №9 "Про затвердження клінічних протоколів зі спеціальності "Педіатрія"; 

від 13.01.05 №18 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "Дитяча пульмонологія";

від 04.04.05 №152 "Про затвердження Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною";

від 21.04.05 № 181 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "Дитяча отоларингологія";

від 13.07.05 №350 "Про затвердження протоколів лікування дітей за спеціальністю "Дитяча неврологія";

від 19.07.05 № 362 "Про затвердження Протоколів діагностики та лікування кардіоревматологічних хвороб у дітей";

від 20.07.05 №364 "Про затвердження протоколів лікування дітей за спеціальністю "Дитяча гематологія";

від 20.07.05 №365 "Про затвердження протоколів лікування дітей за спеціальністю "Дитяча нефрологія";

від 27.12.05 №767 "Про затвердження протоколів діагностики та лікування алергологічних хвороб у дітей";

від 27.04.06 №254 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "Дитяча ендокринологія";

від 26.07.06 №521 "Про затвердження Протоколів діагностики лікування захворювань та травм опорно-рухового апарату у дітей";   

від 27.04.06 №255 "Про затвердження клінічного протоколу надання неонатологічної допомоги дітям";

від 29.08.06 №584 „Про затвердження Протоколу медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні”;

від 27.12.06 №899 Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги "Тазове передлежання плода".

 

3.5.3.1 Акушерсько-гінекологічна служба закладу охорони здоров’я загального профілю надає послуги у відповідності до рівня надання акушерсько-гінекологічної допомоги. Набір підрозділів залежить від потужності закладу і включає:

 

3.5.3.1.1 Гардероб для співробітників та відвідувачів (окремо)

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - відсутнє

В - наявне

 

3.5.3.1.2 Акушерське приймально-оглядове відділення

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - відсутнє

В - наявне

 

3.5.3.1.3 Акушерське відділення

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - відсутнє

В - наявні

3.5.3.1.3.1. Індивідуальні пологові зали

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - відсутнє

В - наявне

  

3.5.3.1.3.2 Індивідуальні пологові палати

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - відсутнє

В - наявне

 

3.5.3.1.3.3. Сімейні пологові палати

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

Вторинна

третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - відсутнє

В - наявне

 

3.5.3.1.3.4 Післяпологові палати для спільного перебування матері і новонародженого

 

            0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - відсутнє

В - наявне

 

3.5.3.1.3.5 Гінекологічне вiддiлення

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - відсутнє

В - наявне

 

3.5.3.1.4 Відділення (палата) патології вагітності

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - відсутнє

В – наявне

 

3.5.3.1.5 Анестезіологічне відділення (палата) з ліжками інтенсивної терапії для жінок

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО: Н - відсутнє

В - наявне

 

3.5.3.1.6 Операційний блок

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - відсутній

В - наявний

 

3.5.3.1.7 Відділення (палата) інтенсивної терапії  новонароджених

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - відсутній

В - наявний

 

3.5.3.1.8 Відділення (палата)  для неонатального догляду

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - відсутній

В - наявний

 

3.5.3.1.9 Відділення трансфузіології

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО: Н - відсутній

В - наявний

 

3.5.3.1.10 Кімната для зберігання та розведення вакцини БЦЖ

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - відсутній

В - наявний

 

3.5.3.1.11 Кімната для приготування багатокомпонентних розчинів для внутрішньовенних ін’єкцій

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - відсутній

В - наявний

 

3.5.3.1.12 Палата із санвузлом (не менше однієї) з окремим входом для госпіталізації роділь та породіль з інфекційними захворюваннями в стадії гострих клінічних проявів

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - відсутній

В - наявний

 

3.5.3.2 Пологовий будинок (акушерське та гінекологічне  вiддiлення) укомплектовані необхідною кiлькiстю лікарів акушерiв-гiнекологiв, неонатологами, анестезіологами, акушерками, дитячими медичними сестрами

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - не укомплектоване

В - укомплектоване

 

3.5.3.3 Акушерське вiддiлення має окремий приймальний покій (приймально-оглядове  відділення)

Лікар – акушер-гінеколог та акушерка приймально-оглядового відділення здійснюють загальний огляд, вимірювання температури тіла, артеріального тиску, обстеження внутрішніх органів, вимірювання висоти стояння дна матки, окружності живота та розмірів тазу, аускультацію серцебиття плода, внутрішнє акушерське дослідження. Лікар вивчає дані обмінної карти вагітної, збирає загальний та епідеміологічний анамнез, звертаючи особливу увагу на наявність гострих респіраторних захворювань, оглядає видимі слизові оболонки та шкіру з метою виявлення гнійничкових і грибкових, а також інфекційних (гастроентероколіт, гепатит, ІПСШ, ВІЛ та ін.) захворювань, встановлює тривалість безводного періоду. Обов’язковою є відмітка в історії пологів щодо відчуття рухів плода самою жінкою

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - відсутній окремий приймальний покій (приймальний відділ)

В - наявний

 

 3.5.3.4 Кожний випадок материнської смерті розглядається на клінічній конференції, до участі в якій адміністрація залучає провідних спеціалістів відділень, патологоанатомічної служби, представників кафедр та інших клінічних закладів (при наявності останніх).

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - наявні свідчення, щодо розгляду таких випадків, у яких не залучаються провідні спеціалісти відділень, патологоанатомічної служби, представники кафедр

В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому

 

3.5.3.5 Здійснюється аналіз відповідності сучасним вимогам рівня профілактики, діагностики, лікування та реабілітації кожного випадку ведення вагітної, роділлі та породіллі з наступною нозологією:

 

3.5.5.5.1 Прееклампсія та еклампсія

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - не аналізується

В - аналізується

 

3.5.3.5.2 Випадки розриву матки

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

Вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - не аналізується

В - аналізується

 

3.5.3.5.3 Геморагічний шок

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - не аналізується

В - аналізується

 

3.5.3.6. Рівень впровадження ефективних перинатальних технологій

 

Діяльність акушерсько-гінекологічних стаціонарів передбачає постійне впровадження нових методик щодо раціонального ведення пологів, профілактики, діагностики та лікування ускладнень вагітності, пологів, післяпологового періоду, захворювань новонароджених,  а також гінекологічної патології, які базуються на принципах доказової медицини

 

3.5.3.6.1 Наявність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини"

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО: Н - відсутність

В - наявність

 

3.5.3.6.2 Питома вага партнерських пологів (не менше 70%)

 

Порядок допуску родичів до пологового відділення, а також порядок відвідувань породіль та новонароджених під час перебування їх після пологів  родичами або близькими особами встановлюється адміністрацією лікувально-профілактичного закладу. Основними умовами для цього мають бути бажання породіллі, відповідна підготовка зазначених осіб, відсутність у них інфекційних захворювань. Відмітка про партнерські пологи здійснюються в історії пологів та обмінній картці

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - відсутність або недостатність

В - наявність

 

3.5.3.6.3 Обґрунтованість знеболення у пологах

 

Партнерські пологи зменшують необхідність застосування медикаментів для знеболення пологів

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - необґрунтованість

В - повна обґрунтованість

 

3.5.3.6.4        Правильність ведення партограми

3.5.3.6.5         

Партограма (вкладиш до історії пологів (ф. 096/о) – це графічний запис перебігу пологів, стану роділлі та плода,  призначена для занесення інформації про результати спостереження під час пологів за станом матері,  плода, процесами розкриття шийки матки та  просування голівки плода. Партограма дозволяє чітко розрізняти нормальний перебіг пологів від патологічного та визначати період ускладнення пологів, що потребує втручання. Партограма складається з трьох основних компонентів. Ведення партограми здійснюється у відповідності додатку 11 Методичних рекомендацій щодо організації надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги наказу МОЗ України від 28.12.03 № 620 "Про організацію стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні"

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

 

КО:

Н - невідповідність

В – відповідність

 

3.5.3.6.5 Визначення біофізичного профілю

 

У відповідності додатку 11 Методичних рекомендацій щодо організації надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги наказу МОЗ України від 28.12.03 № 620 "Про організацію стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні"

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - не обґрунтоване,         

В - обґрунтоване

 

3.5.3.6.6 Обґрунтованість операції кесарів розтин

 

Операція кесарів розтин здійснюється за визначеними показаннями. Необґрунтоване підвищення частоти проведення  кесаревого розтину призводить до збільшення кількості післяпологових ускладнень та порушення  адаптаційних  можливостей новонародженого. Статистичні дані свідчать про відсутність тенденції до поліпшення показників здоров’я матерів і дітей при перевищенні частоти кесаревого розтину більше 7%. Оптимальним показником частоти кесаревого розтину в цілому для регіонів слід вважати 10%. З метою попередження випадків материнської і перинатальної захворюваності та смертності, пов’язаних з операцією кесаревого розтину, необхідно суворо дотримуватись  переліку показань (дод. 8 Методичних рекомендацій щодо організації надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги наказу МОЗ України від 28.12.03. № 620 "Про організацію стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні")

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - не обґрунтоване

В - обґрунтоване

 

3.5.3.6.6.1 Організація  оперативної діяльності в акушерському та гінекологічному стаціонарі

 

Для проведення планового оперативного лікування хворі мають бути обстежені на до госпітальному етапі згідно з Нормативами надання медичної допомоги жіночому населенню за спеціальністю “Акушерство та гінекологія” в умовах амбулаторно-поліклінічних лікувальних закладів (наказ МОЗ України від 28.12.02 №503)

Напередодні виконання  планової операції хвора оглядається анестезіологом із заповненням листа первинного огляду анестезіолога (ф.003-3/о), завідувачем відділення та керівником клініки (у клінічному закладі). При цьому визначається передбачуваний обсяг хірургічного втручання, в медичній карті стаціонарного хворого записується передопераційний епікриз, у якому фіксується згода пацієнтки на оперативне втручання у вигляді особистого підпису, заповнюється відповідним чином лист одержання інформованої згоди на медичне втручання.

Склад операційної бригади визначається завідувачем відділення та керівником клініки (у клінічному закладі) відповідно до кваліфікаційної категорії лікарів із забезпеченням пропорційної участі всіх лікарів відділення у наданні хірургічної медичної допомоги та з урахуванням бажання пацієнтки (письмова заява). Склад операційної бригади зазначається в передопераційному епікризі. За умови вибору пацієнткою лікаря його участь погоджується адміністрацією лікувально-профілактичного закладу відповідно до кваліфікаційної категорії лікаря. В ургентних ситуаціях рішення про необхідність оперативного втручання та його обсяг, а також залучення спеціалістів відповідної кваліфікації приймається відповідальним черговим лікарем лікувально-профілактичного заклад

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - не відповідає

В - відповідає

 

3.5.3.6.6        Правильність призначення контрацепції у післяпологовому періоді

 

Кваліфіковане призначення засобів контрацепції та застосування їх згідно з сучасними вимогами потребує їх індивідуального підбору для кожної особи на основі: надання повної інформації щодо методів контрацепції, бажання жінки або подружньої пари користуватись тим або іншим методом, стану здоров’я та віку  партнерів. При виписці з акушерського стаціонару в епікризі та обмінній карті зазначається конкретний для кожної породіллі метод контрацепції.

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО: Н - невідповідність

В - повна відповідність вимогам

 

3.5.3.6.8. Правильність проведення заходів з попередження передачі ВІЛ від матері до дитини у відповідності клінічного протоколу

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО: Н - не відповідає

В - відповідає

 

Наведені нижче показники аналізується безпеpеpвно. Збільшення частоти їх виникнення вказує на недостатню якість допомоги, кожен випадок детально розглядається, опрацьовуються заходи щодо запобігання таких випадків у майбутньому:

 

3.5.3.6.9 Інфекційні ускладнення пологів

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО: Н - не аналізується або аналізується несистематично

В - аналізується систематично

 

3.5.3.6.10 Перинатальна смертність

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО: Н - не аналізується або аналізується несистематично

В - аналізується систематично

 

3.5.3.6.11 Пологовий травматизм

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО: Н - не аналізується або аналізується несистематично

В - аналізується систематично

 

3.5.3.6.12 Забезпеченість відділень кров»ю та кровозамінниками

 

У приймальному покої дитячого вiддiлення усі пацієнти проходять попередні обстеження з оцінкою важкості стану і встановленням попереднього діагнозу

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – не забезпечені

В – забезпечені повністю

 

3.5.3.6.13  Забезпечення запасу медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги.

 

У відповідності до додатку 12 Методичних рекомендацій щодо організації надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги наказу МОЗ України від 28.12.03 №620 "Про організацію стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні"

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - невідповідність

В - повна відповідність вимогам

 

3.5.3.7. Детально аналізуються правильність діагностики, тактики лікування та клінічного результату кожного випадку ведення недоношених, незрілих, травмованих у пологах новонароджених, а також дітей з важкими вродженими вадами розвитку, які госпіталізовані до вiддiлення інтенсивної терапії новонароджених

Завідуючий відділенням, заступник головного лікаря по лікувальній роботі, консультанти та представники відповідних кафедр ведуть постійний контроль за показниками та якістю надання допомоги такому контингенту новонароджених

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - не аналізується

В - аналізується

 

3.5.3.8. Детально аналізуються випадки смерті новонародженого при вазі понад 500 г.

 

Кожний випадок смерті новонародженого розглядається на клінічній конференції, до участі у якій адміністрація лікарні залучає провідних спеціалістів відділень, патологоанатомічну службу, представників кафедр та інших клінічних закладів (при доступності останніх)

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - не аналізується

В - аналізується

 

3.5.3.8.1. Правильність встановлення критеріїв життєздатності та живонародженості, реєстрації випадків мертвонародження та померлих новонароджених у пологових стаціонарах

Інструкція з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості  (далі – Інструкція) встановлює на всій території України єдиний порядок визначення станів живонародженості, мертвонародженості та понять щодо перинатального періоду і є обов’язковою для всіх закладів охорони здоров’я незалежно від їх форми власності та підпорядкування (наказ МОЗ України від 29.03.06 №179 "Про затвердження Інструкції з визначення  критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості,  Порядку реєстрації живо народжених і мертвонароджених")

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - не відповідає

В - відповідає вимогам

 

3.5.3.9 Здійснюється аналіз  відповідності сучасним вимогам  рівня профілактики, діагностики, лікування та реабілітації кожного випадку тяжкого стану новонародженого (нормативи, стандарти та клінічні протоколи):

 

Кожний випадок смерті новонародженого розглядається на клінічній конференції, до участі у якій адміністрація лікарні залучає провідних спеціалістів відділень, патологоанатомічну службу, представників кафедр та інших клінічних закладів (при доступності останніх)

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - не аналізується

В – аналізується

 

3.5.3.10 Дотримання 10 кроків "теплового ланцюжка" в акушерських стаціонарах:

 

Найважливішою умовою дотримання теплового ланцюжка є забезпечення температури у пологовій залі (операційній) не нижче ніж 25°С

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - не дотримуються

В - дотримуються

 

3.5.3.11 Дотримання вимог з профілактики гіпотермії новонароджених в акушерських та неонатологічних стаціонарах, рівень гіпотермії:

 

За умови відсутності протипоказань новонароджена дитина повинна цілодобово перебувати разом з матір’ю в одному приміщенні. Спільне перебування матері та дитини забезпечує годування на вимогу, профілактику гіпотермії та профілактику внутрішньо лікарняної інфекції

Якщо дитину треба транспортувати в інше відділення, (палату) медичні працівники зобов’язані забезпечити підтримку та контроль температури тіла для запобігання виникнення гіпотермії. В палату спільного перебування новонароджений повинен транспортуватися разом з матір’ю

При народженні дитини шляхом кесарського розтину, новонароджений транспортується в кувезі або в дитячому ліжечку, вкритий теплою ковдрою

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - не дотримуються

В - дотримуються

 

3.5.3.12 Наявність умов для проведення реанімації новонародженого:

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - відсутність

В - наявність

 

3.5.3.13 Наявність необхідної облікової та звітної документації та правильність її ведення.

 

У відповідності з додатком 3 Методичних рекомендацій щодо організації надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги наказу МОЗ України від 28.12.03. №620 "Про організацію стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні"

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н - відсутність

В – наявність

 

 

 

3.5.4. РЕАБІЛІТАЦІЯ

 

НАКАЗИ МОЗ СРСР:

від 05.02.82 №134 “Об улучшении восстановительного лечения детей в амбулаторно-поликлинических условиях";

від 05.05.83 №548 “Об утверждении Положения о больнице (отделении) долечивания";

від 06.05.83 №580 “Об утверждении Правил медицинского отбора и направления больных (взрослых, подростков и детей) на санаторно-курортное и амбулаторно-курортное лечение";

від 08.07.86 №977 “О внесении изменений в приказ Минздрава СССР N 580 от 16.05.83 “Об утверждении Правил медицинского отбора и направления больных (взрослых, подростков и детей) на санаторно-курортное и амбулаторно-курортное лечение";

від 03.07.88 №551 “О направлении на долечивание в санатории профсоюзов больных после острого инфаркта миокарда и оперативного лечения некоторых заболеваний сердца, сосудов и органов пищеварения”.

  

НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ:

від 29.12.92 №202 "Про організацію санаторно-курортного лікування дітей".

 

3.5.4.1. Для кожного пацієнта, у разі потреби реабілітації, розробляється план реабілітаційних заходів

 

У плані вказується тривалість реабілітаційних заходів, їх послідовність та очікувані результати

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – відсутні розроблені персонально для кожного хворого плани реабілітації

В – для кожного хворого розробляється індивідуальний план реабілітаційних заходів

 

3.5.4.2. Усі зміни в розробленому плані заносяться до медичної карти і аргументуються

 

У разі необхідності вносяться зміни до плану реабілітації, які детально аргументуються, про що робиться запис у медичній карті

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – динаміка реабілітаційних заходів не відображується, зміни реабілітаційного плану не аргументуються або не вносяться до медичної карти

В – динаміка реабілітаційних заходів відображується, зміни реабілітаційного плану аргументуються або / та вносяться до медичної карти згідно вимог

 

3.6. ПАРАКЛІНІЧНІ СЛУЖБИ

 

Параклінічні послуги – діагностичні та лікувальні (лабораторії, відділення променевої діагностики та променевої терапії, відділення функціональної діагностики, фізіотерапевтичного відділення, кабінетів ЛФК, масажу і т. д.) є складовою частиною роботи більшості закладів охорони здоров’я. Тип і обсяг послуг, що надаються цими службами, повинні бути достатніми для потреб закладу і визначатись кількістю і контингентом пацієнтів згідно з існуючими нормативами.

 

НАКАЗИ МОЗ УРСР ТА МОЗ УКРАЇНИ:

від 29.12.92 №204 "Про організацію лабораторної діагностики сифілісу в Україні";

від 09.02.93 №23 “Про удосконалення діяльності медичних консультативно-діагностичних центрів та подальший розвиток діагностичних служб";

від 05.03.93 №38 “Про попередні заходи щодо реорганізації лабораторної служби в Україні";

від 30.12.93 №260 “Про організацію і вдосконалення фізіотерапевтичної допомоги населенню України”.

 

3.6.1 Рентгенвідділ (рентгенкабінет) закладу забезпечений рентгенобладнанням для проведення обстежень згідно з затвердженим переліком

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО: Н – не забезпечений

В – забезпечений

 

3.6.2. У допоміжних лікувальних підрозділах (фізіотерапевтичне відділення, кабінети ЛФК, масажу і т. д.) наявний перелік послуг та процедур

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – відсутній перелік

В – наявний

 

3.6.3. Допоміжні лікувальні підрозділи забезпечені необхідним устаткуванням

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – не забезпечені

В – забезпечені

 

3.6.4. Належним чином ведеться облік процедур

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – відсутні свідчення про ведення такого обліку

В – облік ведеться, що підтверджується документально

 

3.6.5. ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

 

НОРМАТИВНА БАЗА:

ДБН В.2.2-10-2001 Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я;

ДСП 9.9.5.-080-02 Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю. Державні санітарні правила;

від 5.06.98 №153 Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я;

від 23.02.00 №33 “Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я”;

від 13.08.01 №333 “Про надання висновку державної санепідслужби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо провадження окремих видів господарської діяльності”;

від 04.01.01 №1 ”Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів”

 

3.6.5.1 Наявний затверджений перелік лабораторних досліджень, які виконуються в закладі

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО: Н – перелік відсутній

В – перелік затверджений

 

3.6.5.2 Відповідає перелік лабораторних досліджень вимогам закладу

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

 

КО:

Н – перелік не відповідає вимогам

ЧВ – перелік частково відповідає вимогам

В – перелік відповідає вимогам

 

3.6.5.3 Методики виконання вимірювань (досліджень) атестовані та затверджені МОЗ України

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

 

КО:

Н – методики не атестовані та не затверджені

ЧВ – до 70 % атестовані та затверджені

В – методики атестовані та затверджені

 

3.6.5.4 Забезпеченість обладнанням відповідає лабораторним дослідженням, що виконуються в закладі

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

 

КО:

Н – не відповідає

ЧВ – частково відповідає

В – відповідає

 

3.6.5.5 Забезпечена лабораторія реагентами, середовищами, тест-системами та контрольним матеріалом для проведення лабораторних досліджень

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

 

КО:

Н – не забезпечена

ЧВ – забезпечена частково

В – забезпечена

 

3.6.5.6 Реагенти, середовища, тест-системи та контрольні матеріали, що використовуються при лабораторних дослідженнях, зареєстровані в Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО: Н – не зареєстровані

В – зареєстровані

 

3.6.5.7 Відповідають умови зберігання та якість приготування  реагентів, середовищ, тест-систем та контрольних матеріалів нормативним вимогам

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

 

КО:

Н – не відповідають

ЧВ – відповідають частково

В – відповідають

 

3.6.5.8 Лабораторія(Ії) закладу має (ють) архів препаратів

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – архів відсутній

В – архів наявний

 

3.6.5.9 Приміщення, в яких проводяться лабораторні дослідження, відповідають, вимогам будівельних та санітарних норм

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

 

КО:

Н – не відповідають

ЧВ – відповідають частково

В – відповідають

 

3.6.5.10 Кількість співробітників лабораторії(ій) відповідає об’єму робіт, що виконуються

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

 

КО:

Н – не відповідають

ЧВ – відповідають частково

В – відповідають

 

3.6.5.11 Кваліфікація співробітників лабораторії(ій) відповідає рівню роботи, що виконується

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

 

КО:

Н – не відповідає

ЧВ – відповідає частково

В – відповідає

 

3.6.5.12 Преаналітичний етап досліджень

 

3.6.5.12.1 Наявні та відповідним чином затверджені інструкції щодо правил забору, транспортування, зберігання та оформлення біологічного матеріалу

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – інструкції відсутні

В – інструкції наявні

 

3.6.5.12.2 Контролюється правильність:

 

3.6.5.12.2.1 Забору

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО: Н – не контролюється

В – контролюється

 

3.6.5.12.2.2 Транспортування

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО: Н – не контролюється

В – контролюється

 

3.6.5.12.2.3 Зберігання

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО: Н – не контролюється

В – контролюється

 

3.6.5.12.2.4 Реєстрації біологічного матеріалу

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО: Н – не контролюється

В – контролюється

 

3.6.5.13 Проводиться контроль регулярності перевірки та градуювання вимірювальних приладів

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО: Н – не проводиться

В – проводиться

 

3.6.5.14 Дотримується процедура виконання лабораторних досліджень

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – не дотримується

В –дотримується

 

3.6.5.15 Дотримується оцінка результатів лабораторних досліджень

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н –не дотримується

В –дотримується

 

3.6.5.16 Наявні дозволи санітарно-епідеміологічної служби на роботу з інфекцією при проведенні мікробіологічних досліджень методами імуноферментного аналізу (ІФА) та полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)

 

0 балів

 

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н– дозволи відсутні

В– дозволи наявні

 

3.6.5.17 Контроль якості досліджень

 

3.6.5.17.1 Наявна діюча система управління якістю лабораторних досліджень

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

первинна

вторинна

третинна

 

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

 

КО:

Н – відсутня чітка система

ЧВ – система частково відповідає вимогам

В – чітка система існує

 

3.6.5.17.2 Здійснюється участь у зовнішньому контролі якості лабораторних досліджень

 

0 балів

 

30 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

 

відповідність

 

КО:

Н – не приймає

В – приймає

  

3.6.5.17.3 Кількість лабораторних досліджень, охоплених зовнішнім контролем якості

 

0 балів

5 балів

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

 

вторинна

Третинна

 

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

 

КО:

Н – дані відсутні

ЧВ – менше 50%

В – більш 75%